oHo.lv lietošanas noteikumi.


Termini:
 oHo.lv - portāls www.oHo.lv un visas ar to saistītās apakšsadaļas (kuras var atrasties vai neatrasties domēna oho.lv zonā);
 Lietotājs - persona, kas lieto oHo.lv neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs

Noteikumi:

0. oHo.lv ir privātīpašums un tā lietošana nav neatņemamas tiesības.
oHo.lv administrācijai ir tiesības liegt pieeju oHo.lv, atsevišķām tā daļām vai funkcijām atsevišķiem lietotājiem vai IP adresēm uz neierobežotu laiku, kā arī dzēst vai bloķēt lietotāju kontus un jebkuru citu lietotāju izvietoto informāciju, nepaskaidrojot iemeslu un nenesot nekādu atbildību par to.

1. oHo.lv pamatfunkciju lietošana ir bezmaksas. Atsevišķi oHo.lv servisi ir maksas pakalpojumi. Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības sakarā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu.

2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu sevis ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par lietotāja konta pieejas datu konfidencialitāti.
Lietotājs drīkst ievietot oHo.lv tikai tādu informāciju, ko viņam ir likumīgas tiesības izmantot un publicēt.
Izmantojot oHo.lv tiek fiksēta lietotāja IP adrese un/vai mobilā tālruņa numurs.
Izmantojot oHo.lv uz lietotāja datora tiek saglabātas sīkdatnes (cookies).

4. Dati, kurus lietotājs izvieto oHo.lv (tai skaitā sensitīvie dati, ja lietotājs tādus būs ievadījis publiskošanai), tiks publicēti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības (FPDA) likuma 7.panta 1.punktu un 11.panta 1.punktu (ir datu subjekta piekrišana datu apstrādei) un 11.panta 10.punktu. oHo.lv publicētie dati būs pieejami no jebkuras internetam pieslēgtas ierīces, tai skaitā no citām, arī ārpus ES esošām valstīm.
Lietotājs saprot, ka oHo.lv publicēto datu izmantošanu oHo.lv administrācija nevar kontrolēt, kā arī tie var tikt saglabāti ārējās datorsistēmas (oHo.lv apmeklētāju datoros, meklētājsistēmu serveros un tml.) kur tie var saglabāties arī pēc šo datu dzēšanas no oHo.lv.

5. Pie reģistrācijas ievadītā e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks saglabāti un nevar tikt mainīti.

6. Lietotāja konts un/vai lietotāja pastkastes saturs var tikt automātiski dzēsts no oHo.lv, ja konts nav izmantots vairāk nekā 180 dienas.
Lietotājs var veikt sava konta dzēšanu izvēloties opciju "Tavs profils"->"Likvidēt lietotāja kontu".
Likvidējot kontu lietotājam netiek atgriezti vai jebkādā veidā kompensēti oHo.lv veiktie maksājumi.
Likvidējot kontu saglabājās veiktā pierakstīšanās uz oHo.lv jaunumu saņemšanu uz e-pastu (jaunumu saņemšanu var pārtraukt izmantojot saiti, kas iekļauta jaunumu e-pastos).
Likvidējot kontu tiek dzēsts TIKAI lietotāja konts, var netikt dzēsti citi lietotāja publicētie dati (tai skaitā, bet ne tikai sadaļās "foto albumi", "dienasgrāmatas").
Lietotāja pienākums ir dzēst šos datus pirms konta likvidēšanas, ja viņš nevēlas, lai tie paliktu oHo.lv.
Pēc lietotāja konta izdzēšanas atsevišķa informācija par Lietotāju (konta pamatdati, pieslēgumu IP adreses) saglabājas oHo.lv vismaz 90 dienas (kamēr attiecīgais lietotāja vārds [nicks] nav pieejams atkārtotai reģistrācijai [atrodas HOLD statusā]).

7. Ievietojot oHo.lv jebkādu informāciju (teksta un/vai failu veidā) oHo.lv jūs piešķirat tiesības oHo.lv administrācijai izmantot to pēc saviem ieskatiem tai skaitā, bet ne tikai, modificēt, pārpublicēt, izplatīt, publicēt un prezentēt šo datus oHo.lv ietvaros un oHo.lv prezentācijas un reklāmas materiālos ārpus oHo.lv.  Vairākās sadaļās ievietotos datus (tai skaitā, bet ne tikai "pieredzes apmaiņa", "interešu grupas", komentārus visās sadaļās) jūs varat pievienot, bet ne dzēst vai labot - tie paliek oHo.lv uz neierobežotu laiku.
7.1. Ja iepriekšminētie dati satur Jūsu personas datus un Jūs vēlaties tos dzēst, bet Jums nav tehniskas iespējas to izdarīt, lūdzu sūtiet pieprasījumu uz e-pastu help@oho.lv precīzi aprakstot situāciju un norādot, kurus datus vēlaties dzēst.

8. Aizliegts reģistrēt lietotāju vārdus, kas:
 8.1. satur tālruņa numuru;
 8.2. satur necenzētus vārdus, aicinājumus uz vardarbību, ir rasu naidu kurinoši vai citādi neatbilst morāles un ētikas normām;
 8.3. satur aizskarošu informāciju, ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem lietotāju vārdiem (piemēram, aizstājot burtus ar vizuāli līdzīgiem cipariem un tml.).

9. Izmantojot oHo.lv aizliegts nosūtīt un/vai publicēt:
 9.1. jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, erotisku, pornogrāfisku, zaimojošu un piedauzīga rakstura informāciju.
 9.2. jebkāda veida materiālus, kuru izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības.
 9.3. fizisku personu datus (piemēram, fotogrāfijas kurās redzami citi cilvēki, izņemot foto izvietotāju) bez šo personu piekrišanas.
 9.4. fotogrāfijas, kurās redzamas nepilngadīgas personas.
 9.5. materiālus, kuriem piemīt komerciāla rakstura īpašības bez saskaņošanas ar oHo.lv administrāciju.
 9.6. pavairojamās vēstules (chain letters) un citus masveida sūtījumus.

10. Vienai personai nav aizliegts reģistrēt vairākus lietotāja kontus. Vienai personai aizliegts izmantot vairākus lietotāja kontus oHo.lv noteikto ierobežojumu pārsniegšanai vai apiešanai, piemēram, foto vērtēšanā, pieredzes apmaiņas, fotu albumu u.c. sadaļu komentāros un tml. Šādos gadījumos, vai, ja kaut no viena lietotāja konta tiek pārkāpti šie noteikumi, bez brīdinājuma var tikt dzēsti visi konti, ko oHo.lv administrācija uzskata par saistītiem.
Lietotājam, kura konts ir likvidēts par šo noteikumu pārkāpumu, bez oHo.lv administrācijas rakstiskas atļaujas nav tiesību turpmāk lietot oHo.lv reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi.

11. Aizliegts publicēt jebkādu personiska rakstura informāciju (vārdus un uzvārdus, tālruņus, e-pasta un WWW adreses un tml.) citādi kā ievadot tos atbilstošajos lietotāja anketas laukos.

12. Aizliegts publicēt informāciju par citiem oHo.lv lietotājiem citādi kā izmantojot servisu "Piezīmju grāmatiņa".

13. Aizliegts veidot lietotāja kontus citu personu vārdā bez šo personu piekrišanas un/vai publicēt svešus personas datus.

14. oHo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja oHo.lv iekšējo pastkasti jebkādu informāciju, tai skaitā trešo pušu reklāmas veicot adresātu atlasi pēc vecuma, dzimuma un/vai dzīves vietas.

15. oHo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi ar oHo.lv darbību saistītu informāciju. 

16. oHo.lv administrācijai ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumos par to jūs atsevišķi neinformējot.

17. oHo.lv administrācijai ir tiesības par šo noteikumu pārkāpšanu dzēst vai bloķēt lietotāju kontus neatgriežot un nekompensējot oHo.lv veiktos maksājumus.

18. Izmantojot oHo.lv jūs piekrītat, ka:
 18.1. pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, un jums nav iebildumu pret tā kvalitāti un funkcionalitāti.
 18.2. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par traucējumiem piekļuvē oHo.lv, informācijas piegādi, dzēšanu un uzglabāšanu.
 18.3. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par oHo.lv lietotāju izvietoto vai lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 18.4. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par oHo.lv izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti, kā arī par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes oHo.lv.
 18.5. oHo.lv ir iekļautas trešo pušu (reklāmas tīklu) komponentes (skripti), kas var veikt lietotāja datu (IP adrese un tml. pārlūkprogrammas nodotie dati) saglabāšanu, kā arī sīkfailu (cookies) saglabāšanu uz lietotāja datora. Sīkfaili tiek izmantoti, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu datplūsmu. Mēs arī kopīgojam informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, savos sociālās saziņas līdzekļos, kā arī ar mūsu reklamēšanas un analīzes partneriem.
 18.6. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu kas radies lietotājam vai trešajām personām oHo.lv izmantošanas dēļ.
 18.7. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par lietotāju savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, un tai nav pienākums šos konfliktus risināt.
 18.8. Kaut gan oHo.lv ir aizliegts publicēt 9.punkta apakšpunktos uzskaitīto informāciju, oHo.lv administrācijai nav tehnisku iespēju nekavējoties pārbaudīt un dzēst visu šāda veida informāciju. Līdz ar to, šāda informācija var atrasties oHo.lv. Saskaroties ar 9.punkta apakšpunktos uzskaitīto informāciju Jūs varat ziņot par to oHo.lv administrācijai izmantojot saiti "ziņot par pārkāpumu" informācijas izvietotāja profilā.
 18.9. oHo.lv administrācijai nav pienākums sniegt oHo.lv un datoru lietošanas konsultācijas, atbildēt lietotāju iesūtītajiem ziņojumiem, komentēt lietotāju viedokļus.

19. Izmantojot oHo.lv jūs apliecināt, ka esat sapratis šos noteikumus, piekrītat tiem, apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

20. Personas datu apstrādi oHo.lv ietvaros veic SIA "ALT RD", reģistrācijas numurs LV40003394227, juridiskā adrese Avotu iela 54, Rīga, LV-1009, e-pasts: info@alt.lv.